TRØNDELAG BILDENDE KUNSTNERE // Fjordgata 11, 7010 Trondheim, Norway // Tlf. 73 52 49 10 // trondelagbildendekunstnere@yahoo.no
 • NBK ledermøte i Liverpool

  NBK ledermøte i Liverpool

 • TBK styre 2012

  TBK's styre 2012

 • Historisk bilde til 60-års jubileet i 2009

  Historisk bilde til 60-års jubileet i 2009

 • Historisk bilde (2) til 60-års jubileet i 2009

  Historisk bilde til 60-års jubileet i 2009

 • Avisutklipp Verdens Gang

  Avisutklipp Verdens Gang

TBK er en faglig sammenslutning av yrkesaktive billedkunstnere i regionen Midt-Norge som arbeider for å ivareta billedkunstnernes faglige, ideelle, økonomiske og sosiale rettigheter og interesser. TBKs medlemmer er forpliktet av vedtekter og landsmøtevedtak i NBK.

TBK er eier og arrangør av Trøndelagsutstillingen, en årlig mønstring for billedkunstnere som har tilknytning til trøndelagsfylkene. Utstillingen har fri innsendelse og tar sikte på å presentere på bredest mulig måte, det som skjer innen visuell kunst hos kunstnere med tilknytning til regionen. Trøndelagsutstillingen administreres ved Trøndelag Senter for Samtidskunst.

TBK styrer og driver (gjennom valgte representanter) Trøndelag Senter for Samtidskunst (TSSK) i fellesskap med Norske Kunsthåndtverkere Midt-Norge. Institusjonen er ideell i sitt formål og har kunstfaglig evaluerings- og rådgivningsmyndighet i forhold til det offentlige hva gjelder utsmykking, innkjøp til offentlige samlinger og liknende.